0
مدال تاجگذاری ۱۳۴۶
با سلام
اساتید عزیز این مدال تاجگذاری اصالت داره ؟
کیفیتش چی هست و چقدر برآورد مادی میشه