0
اصالت سکه ۱ قران فتحعلی شاه قاجار
باسلام
ایا این سکه ۱ قران فتحعلی شاه قاجار اصالت داره؟
ممنون میشم بگید