1
ارزش تمبر قاجاری
با سلام
ارزش تمبر چقدر است؟
و آیا تمبر تقلبی هم چاپشده یا خیر در صورت وجود ایا این تمبر اصالت دارد
باتشکر