0
اصل یا جعلی بودن سکه های تاریخی
سلام
لطفا بگید این سکه ها اصل یا جعلی؟
و برای چه دوره ای است؟