1
سکه 50 دینار 1332
با سلام
ارزش این سکه ۵۰ دیناری ۱۳۳۲ رو میخواستم