0
کارشناسی دوره سکه
باسلام
لطفا بفرمایید این سکه مربوط به چه دوره ای میباشد