0
ارور تشتک ۲۰ ریال دفاع مقدس
با درود و احترام
چند عدد سکه ۲۰ ریالی یادبود دفاع مقدس دارم که یکی از آنها در ظاهر با بقیه سکه‌ها متمایز می‌باشد و از لبه ضخیم تری برخوردار است.
آیا این مورد را می‌توان ارور قالب یا ارور تشتک دانست؟
همچنین آیا از ارزش خاصی برخوردار است؟
با سپاس
سپاسگزارم از پاسخگویی
با این تفاسیر ارزشی ندارد؟