0
تعیین اصالت و دوره سکه چکشی
سلام
ایا سکه چکشی در عکس اصالت دارد و مال کدام دوره است ؟
باتشکر
ولی سکه من اصالت دارد و کارشناسی شدس