0
سکه نقره 2000 دینار 1305
با سلام اساتید گرامی
این سکه نقره 2000 دینار 1305 اصالت دارد!؟
کیفیت؟
و قیمت حدودی ان چقدر است؟