0
مدال خدمت یا تاج
سلام و وقت بخیر
آیا این مدال خدمت اصالت داره؟
و اینکه با توجه به کیفیتش چه قیمتی داره حدودا؟
تشکر