0
سکه رایش سوم
این سکه را می خواستم بخرم اما شک دارم که اصله یا جعلیه
به نظر خودم جعلیه،اما دوستان نظر خودشان را بفرمایند.
با تشکر
دوستان میشه قیمت گذاری و جنس را بفرمایید