0
مدال حضرت علی
سلام میخواستم از این مدال بخرم

جنس و وزن و ارزش اون رو میخواستم