2
سکه‌های نقره رضاشاهی
درود؛
دوستان گرامی در خصوص درجه کیفیت سکه‌های تصویر پیوست (۵ ریالی ۱۳۱۲ و ۵۰۰۰ دینار ۱۳۰۶ ضرب هیتون) اظهار نظر بفرمایند؛ و البته قیمت مدنظرشان.