0
اصالت و دوره سکه ساسانی
سلام به همگی
اگه میشه میخواستم در مورد اصالت و دوره ی سکه نظر خودتون رو بگید