0
سر پیکان قدیمی
باسلام
این پیکان را سال ها پیش در یک منطقه ی باستانی پیدا کردم. احتمال می دم یه قطعه ی تاریخی باشه.

در اخر آیا ارزشمندهست و ارزش اهدا به موزه را داره؟
میشه تعیین کرد مال چه دوره ایی هست؟