0
سکه قدیمی فلوس
باسلام
این سکه فلوس مال چه دورانی هست؟

با تشکر
این سکه فلوس نیست اشتباه تایپی شده احتمالا...