0
سکه قدیمی فلوس
باسلام
لطفا نظرتان را راجع به این سکه فلوس قدیمی بفرمایید