0
ارزش سکه امریکا
باسلام
ارزش این سکه امریکا چقدر است؟
با تشکر