0
اصل یا قلابی بودن سکه
با سلام
آیا سکه اصل هستش یا قلابی؟