0
اصالت سکه ضربی چکشی
سلام
آیا سکه من اصالت دارد؟
وزن سکه ۵.۵ گرم است