1
سکه 50 دیناری 1294
درود
این سکه 50 دیناری جنس مس سال 1294 است. 5 چرخش داره این سکه داخل ایران آنتیک 800 هزار تومان قیمت خورده از لحاظ کیفیت، کیفیت خوبی داره خواستم ببینم قیمت شما کارشناسان چقدر هست؟