0
سکه ساسانیان
باسلام
ببخشید اگر ما یه سکه مال دوران ساسانیان داریم آیا اصل میباشد؟
ویرایش شده: پرسش در مورد قیمت سکه چکشی ممنوع است.