0
ضرب رو پولک نادرست
سلام.
2 عدد سکه 5 ریالی 1360 دارم که هم قطر و هم وزن آنها از سکه 5 ریالی های دیگه بیشتر هست.اگر ضرب روی پولک نادرست هست ارزش آنها چقدر است؟