0
ارزش مدال ایت الکرسی
سلام اگه میشه نظر خودتون رو درمورد این مدال ایت الکرسی بگید و اینکه ارزش مادی ای داره؟ اگر داره چقدر؟