0
ترک یا شکستگی قالب سکه ۲۵۰ ریالی
سلام.
یک سکه ۲۵۰ ریالی سال ۱۳۷۶ دارم میخواستم بدونم این سکه قالبش ترک داشته یا شکستگی و یا بر اثر ضربه اینطور شده.
اگر مشکل قالب داشته باشه چقدر ارزش داره.