0
سکه چکشی ضرب کاشان
سلام
آیا این سکه کمیاب هست؟
این سکه با این کیفیتی که دارد که حتی سال ان هم معلوم هست و بخاطر ضرب کاشان بودن این کمیاب است ؟