0
سكه 5000 ریالی بدون تاريخ
باسلام
میخواستم بپرسم این سکه 5000 ریالی که تاریخ ندارد اصل هست اگه اصل هست چه قيمتى دارد؟