0
ارور در اسکناس 2000 ریالی
باعرض سلام
درضمینه ارور بسیار متنوع میباشد وخیلی جای پرسش پیش می اید لطفا راهنمایی بفرمایید ایا این خط اضافی دراین قسمت ارور محسوب میشود چنانکه دراسکناسهای مشابه وجود ندارد دراین صورت چه قیمتی نصبت بااین اسکناس درنظر گرفت متشکر وسپاس