1
سکه بلغارستان
سلام
آیا این سکه بلغارستان اصالت دارد؟
و ممنون میشوم قیمت آن را مشخص کنید