0
تایید اصالت سکه
باسلام
آیا این سکه اصالت دارد؟
باتشکر