0
سکه ۵ ریالی ۱۳۶۲
سلام.
دو عدد سکه ۵ ریالی ۱۳۶۲ دارم که انعکاس عدد ۵ پشت سکه دارد لطف می کنید ارزش آن ها را بگید.
هم چنین لطف کنید بگید با چه چیزی یک آلبوم خشابی قدیمی را تمیزش کنم .