0
اسکناس صد ریال و پنجاه ریال و بیست ریال پهلوی
باسلام
به نظر شما این اسکناس های صد ریال و پنجاه ریال و بیست ریال پهلوی چقدر ارزش دارند؟