0
سکه دو هزار دیناری 1306
سلام و ارادت خدمت یکایک اساتید
اصالت سکه دو هزار دیناری تایید هستد؟
رده کیفیت چی هست؟
آیا انعکاس خورشید روی سکه مشهوده؟
ارزش مادی اش چقدر برآورد میشه؟