0
سکه ساسانیان قباد اول
سلام
یک سکه ساسانیان دارم نمیدانم اصله یا نه و روش زده قباد اول ولی نمیدونم واقعیه یا نه
لطفا راهنمایی بفرمایید