0
سکه ادوارد هفتم ۱۹۰۸
با سلام
آیا این سکه ادوارد هفتم که برای سال ۱۹۰۸ هست اصالت دارد؟
قیمتش چنده؟