0
سکه 5 ریالی 1311 رضا شاه
با سلام،
سکه پیوست 5 ریالی رضاشاهی سال 1311 اصالت دارد و درجه کیفی و قیمت آن چقدر است؟
با تشکر