0
سکه 5000 دینار تصویری رضاشاه
با سلام
ممنون میشم اساتید گرامی، اصالت و درجه کیفی و قیمت سکه پیوست 5000 دینار تصویری رضاشاه را مشخص نمایند
با تشکر