1
سکه دلار آمریکا
باسلام
من میخواهم بدانم این سکه دلار آمریکا اصل است یا فیک؟