1
سکه خارجی اصل
باسلام
من میخواهم این سکه خارجی را بخرم آیا اصل است؟