1
سکه یادبودی بریتانیا
با سلام
آیا همچین سکه ای وجود دارد یا تقلبیست؟