0
تمبر 5 دینار پهلوی
باسلام
قصد خرید دارم . ممنون میشم در مورد ارزش این تمبر 5 دینار برام بگین . ممنون