1
سکه 500تومنی تقلبی عجیب
از جنس آهن نیست (جذب آهنربا نمیشه)
دوران 180 داره
حاشیه کشیده شده دور سکه به حاشیه 25 و 50 و 10 تومانی شباهت ندارد
روی چه سکه ای ضرب شده است برام جای سوال هست
اگر چشمان تیزبین دوستان چیزی دیدند خوشحال میشوم اعلام کنند
اصلا ممکن است تقلبی نباشد؟
تیم مدیریتی آنتیک و دوستان مجموعه دار به چنین اروری برخورد داشته اند؟