0
سکه دوهزار دینار احمد شاه
با سلام خدمت اساتید گرامی
این سکه دوهزار دینار احمد شاه رو بررسی کنید ببینید اصالت دارد یا خیر؟
ممنونم