0
سنگ فیروزه
با سلام درود
سنگ فیروزه اصیل است و ارزش سنگ جه معیاری میباشد ؟وزن سنگ ۴/۴۴۰گرم است
باتشکر