0
مدال ثور رضا شاه
درود و خدا قوت خدمت سروران گرامی
می خواستم نظرات اساتید رو در مورد اصالت و کیفیت و همچنین ارزش مادی مدال ها بدونم
از مجموعه و اساتید سپاسگزارم