0
سکه 20 ریال بانک ملی
سلام
لطفا ارزش این سکه 20 ریال بانک ملی را لطف میکنید؟