0
اسکناس صد ریالی شاهی
عرض ادب و احترام،
لطفا در مورد اسکناس صد ریالی و قیمت نظر بدید.
ممنونم