2
ربعی احمدشاهی ۱۳۳۴
سلام دوستان و بزرگواران
در مورد ارزش مادی سکه ربعی ۱۳۳۴ تاریخ زیر برگ زیتون که از نایابهای این تیپ سکه هستش اظهار نظر بفرمایید.
متاسفانه سکه دستک داشته که برداشته شده.
سلام جناب مالکی
با لوپ از نزدیک قابل تشخیص هست در تصویر مشخص نیست.
و اینکه در سالهای ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۹ دیگه این تیپ سکه تاریخ زیر برگ زیتون نداریم.فقط و فقط ۱۳۳۴ میباشد.
چون سکه کوچک هستش تصاویر واضح نتونستم بگیرم.