2
مدال شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه
سلام بزرگواران و دوستان
در مورد ارزش مادی مدال یادبودی شرکت صنایع مس ایران-سرچشمه اظهار نظر بفرمائید
با تشکر