0
دو قران احمد شاه
با درود و خداقوت خدمت سروران و اساتید
پرسش در مورد اصالت و بعد درجه کیفی و در نهایت ارزش گذاری در مورد سکه دو قران احمدی هست
با سپاس از اساتید
سلام مجدد ممنونم از اساتید
متاسفانه عکس با همین کیفیت دسترس هست

استاد باقر زاده سال ۱۳۲۹ هست